Dnes je středa 17. října 2018 - 13:22 
účetnictví profesionálně

Vedení účetnictví


Jana Jandová


Umíme s přehledem:

Mzdy
Kurzy
Výkazy
Evidence
Kniha jízd
Fakturace
Peněžní deník
Daňové přiznání


many

Účtujeme v programech:

MONEY
ÚČTO
FORM studio

 

reklama:

Athena-výroba dveří


 

 

Účetnictví


 • dříve podvojné účetnictví (změna zákona o účetnictví) vedeme převážně obchodním a výrobním společnostem v plném rozsahu dle zákona o účetnictví, českých účetních standardů a dalších zákonných norem (vyhlášky)
 • daňovou evidenci fyzických osob vedeme stále v rozsahu jednoduchého účetnictví, což je nad rámec zákonné povinnosti. Důvodem je lepší informovanost klientů o hospodaření
 • skladovou evidenci vedeme u nás nebo případně přímo u zákazníka, vždy je zohledněna praktičnost příslušného řešení, u největších zákazníků je evidence vedena zaměstnanci zákazníka pod naším stálým odborným a konzultačním vedením
 • evidenci majetku vedeme v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími, postup je vždy stanoven vnitřní směrnicí zákazníka, kterou pro něj zpracujeme
 • evidenci pohledávek a závazků v návaznosti na účetnictví vedeme s tím, že v případě zájmu klienta také zajišťujeme dluhovou službu (vymožení pohledávek po splatnosti)
 • vystavování faktur zákazníka odběrateli dle příslušných zákonů v souladu s dispozicemi zákazníka v jednotné grafické podobě
 • platební styk zajišťujeme správu plateb formou bankovních převodů, nejrozšířenější formou je zpracování a odeslání příkazů prostřednictvím internetu a) přímá správa účtů u nás,
  b) předání platebních příkazů ke zpracování zákazníkovi, součástí služby je zajištění úhrady v termínu splatnosti (dle dispozic)
 • vedení účetnictví dle středisek, zakázek
 • a) střediskové hospodaření je zavedeno v případě nutnosti sledovat hospodářský výsledek jednotlivých pracovišť apod b) sledování zakázek je zavedeno pro samostatné vyhodnocení jednotlivé zakázky mimo celkový hospodářský výsledek subjektu c) výše uvedené formy členění lze i vzájemně kombinovat v rámci jednoho účetnictví
 • kompletní poradenství ohledně vedení knih jízd
 • zpětná rekonstrukce účetnictví včetně daňového přiznání
 • Konzultace


 • designed & programmed by © 2011  Metrik  pro FINEKO - DANĚ ®