Dnes je středa 25. listopadu 2020 - 12:13 
účetnictví profesionálně

Vedení účetnictví


Jana Jandová


Umíme s přehledem:

Mzdy
Kurzy
Výkazy
Evidence
Kniha jízd
Fakturace
Peněžní deník
Daňové přiznání


many

Účtujeme v programech:

MONEY
ÚČTO
FORM studio
STORMWARE (SK)
AUTOPLAN

 


 

 

Daně a mzdy


Zpracování daňové evidence a daňových přiznání, odvody, daňové povinnosti:

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení
 • Silniční daň
 • Spotřební daň
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob v termínu do 31.3., na přání zákazníka je možno prodloužit do 30.6.


  Subjekty:

 • Právnické osoby (obchodní a výrobní společnosti)
 • Fyzické osoby (OSVČ, občan, zaměstnanec)
 • Zaměstnavatelé (za své zaměstnance)
 • Písemný styk a zastupování u finančního úřadu, garance souladu se zákonem o správě daní a poplatků.


  Sociální pojištění

 • zpracování přehledů a výkazů, plnění povinnosti odvodů
 • písemný styk a zastupování u České správy sociálního zabezpečení

 • Zdravotní pojištění

 • zpracování přehledů a výkazů, plnění povinností odvodů
 • písemný styk a zastupování u zdravotních pojišťoven

 • Mzdy

 • zpracování mezd a odměn všech typů pracovních poměrů
 • mzdové listy a další dokumentace vnitřní směrnice (mzdový předpis)

 • Personalistika

 • pracovní smlouvy, dohody
 • osobní evidence zaměstnanců včetně výkazů
 • evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vnitřní směrnice (pracovní řád, apod.)
 • komunikace s úřady práce
 • pracovní cesty a benefity zaměstnanců
 • evidence, dokumentace pracovních úrazů
 • Záruka dodržování platných zákonných norem (zákoník práce, zákon o mzdě a další).  designed & programmed by © 2011  Metrik  pro FINEKO - DANĚ ®