Dnes je středa 17. října 2018 - 14:09 
účetnictví profesionálně

Vedení účetnictví


Jana Jandová


Umíme s přehledem:

Mzdy
Kurzy
Výkazy
Evidence
Kniha jízd
Fakturace
Peněžní deník
Daňové přiznání


many

Účtujeme v programech:

MONEY
ÚČTO
FORM studio

 

reklama:

Athena-výroba dveří


 

 

Daně a mzdy


Zpracování daňové evidence a daňových přiznání, odvody, daňové povinnosti:

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob v termínu do 31.3., na přání zákazníka je možno prodloužit do 30.6.


  Subjekty:

 • Právnické osoby (obchodní a výrobní společnosti)
 • Fyzické osoby (OSVČ, občan, zaměstnanec)
 • Zaměstnavatelé (za své zaměstnance)
 • Písemný styk a zastupování u finančního úřadu, garance souladu se zákonem o správě daní a poplatků.


  Sociální pojištění

 • zpracování přehledů a výkazů, plnění povinnosti odvodů
 • písemný styk a zastupování u Okresní správy sociálního zabezpečení

 • Zdravotní pojištění

 • zpracování přehledů a výkazů, plnění povinností odvodů
 • písemný styk a zastupování u zdravotních pojišťoven

 • Mzdy

 • zpracování mezd všech typů
 • mzdové listy a další dokumentace vnitřní směrnice (mzdový předpis)

 • Personalistika

 • pracovní smlouvy, dohody, jiná smluvní ujednání
 • osobní evidence zaměstnanců včetně výkazů
 • evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vnitřní směrnice (pracovní řád, apod.)
 • komunikace s úřady práce
 • evidence, dokumentace pracovních úrazů
 • Záruka dodržování platných zákonných norem (zákoník práce, zákon o mzdě a další).  designed & programmed by © 2011  Metrik  pro FINEKO - DANĚ ®